h24.jpg h21.jpg h27.jpg h19.jpg h22.jpg h25.jpg h11.jpg h17.jpg h16.jpg h18.jpg h23.jpg h12.jpg h14.jpg h27.jpg h13.jpg h20.jpg

Informatieavond 2018← Terug

Woensdag 12 september jl. hebben we het schooljaar traditiegetrouw geopend met de informatieavond.  

Naast de jaarlijkse informatie over de speerpunten voor het komende jaar en de groepsinformatie in de klassen werd er een lezing gegeven over Kindgericht onderwijs.  

De lezing begon met een startopdracht voor de ouders: Hoe wilt u dat uw kind de basisschool gaat verlaten? Welke vaardigheden, houding en kennis neemt uw kind aan bagage mee?   

De opdracht was een mooie opmaat naar de schoolontwikkeling Kindgericht onderwijs. 

 

Sinds vorig jaar hebben wij een start gemaakt met het zichtbaar maken van onze visie en kernwaarden Vrolijk, Vrijmoedig en Verbindend. Dit doen we door vanuit ons bestaande onderwijsconcept dat met name leerstofgericht is, te ontwikkelen naar meer Kindgericht onderwijs.  

Kenmerkend voor meer Kindgericht onderwijs is dat het onderwijs wordt vormgegeven vanuit de brede ontwikkeling van de leerling op basis van betrokkenheid en zelfstandigheid. Kinderen krijgen (in)zicht in hun eigen leerdoelen. Ze leren zelfstandig en in samenwerking met andere leerlingen. Daarbij is er een verscheidenheid in leerroutes en werkvormen. Dit wordt ondersteund door de inzet van ICT (Chromebook en tablets)  en een flexibeler klassenorganisatie.  

Voor dit schooljaar willen wij vanuit de uitgangspunten van meer Kindgericht onderwijs ons rekenonderwijs vorm gaan geven.  

 

© Zonnewijzer PCBO Amersfoort - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ