h24.jpg h22.jpg h21.jpg h20.jpg h11.jpg h27.jpg h17.jpg h14.jpg h27.jpg h25.jpg h19.jpg h12.jpg h13.jpg h18.jpg

Ouders

Ouderinformatieavond:
Twee keer per jaar wordt er een informatieavond gehouden. De eerste keer worden de ouders geïnformeerd over het reilen en zeilen in de groepen en krijgen ze algemene informatie over de ontwikkelingen op onderwijskundig en pedagogisch gebied. Tevens wordt er gelegenheid geboden kennis te maken met de leerkrachten, de onderwijsondersteuners en andere ouders. Een verslag van deze avond zal worden toegevoegd. De tweede ouderavond gaat meestal over een specifiek onderwerp en voor de ouders van de kleutergroepen en groep 3 wordt er in het voorjaar een extra informatieavond georganiseerd. Voor de ouders van de leerlingen uit groep 8 worden er aparte informatieavonden georganiseerd vanwege het specifieke karakter van deze groep leerlingen.

Gesprekavonden:
Drie keer per jaar ontvangt u een uitnodiging voor een 10-minutengesprek met de leerkracht van uw kind(eren).Daarnaast bent u van harte welkom direct na schooltijd.

Aanmeldprocedure:

Eerste kennismaking: U krijgt door het lezen van deze website een eerste indruk van  onze school. Daarnaast kunt u onze schoolgids downloaden met nog meer, soms verdiepende informatie. Als u meer wilt weten over onze school bent u van harte welkom de school in bedrijf te zien en een gesprek te hebben met onze directeur.

Intakegesprek: u kunt per telefoon of per mail een afspraak maken voor een intakegesprek. Na het gesprek krijgt u een rondleiding door de school. We hopen dat dit aanleiding zal zijn voor u om uw kind aan te melden voor onze school. Mocht u behoefte voelen een tweede gesprek te plannen dan bent u van harte welkom.

Open dag: In maart hebben wij meestal een open dag. Op deze dag krijgt u een eerste indruk van onze school. Ook dan ziet u de school volop in bedrijf en kunt u kennismaken met de directeur, een ouderraad lid, iemand van de medezeggenschapsraad en natuurlijk de leerkrachten en de leerlingen.

Als uw kind is ingeschreven volgen we de volgende stappen:

  • Bevestiging inschrijving
  • Intakeformulier
  • Wen-dagen
  • Gesprek
© Zonnewijzer PCBO Amersfoort - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ