h18.jpg h21.jpg h12.jpg h27.jpg h14.jpg h27.jpg h25.jpg h22.jpg h11.jpg h13.jpg h24.jpg h20.jpg h17.jpg h19.jpg

Links voor ouders

logo_balansdigitaal.png

Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS.

logo-ouders-van-waarde-uitgesneden.jpg

 

OUDERS VAN WAARDE is de landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggenschapsraden (MR) in het protestants-christelijk, katholiek en oecumenisch onderwijs en in de kinderopvang. Op deze site vindt u leuke en handige informatie over opvoeding & onderwijs voor ouders met schoolgaande kinderen. Bijvoorbeeld over huiswerk, pesten, overblijven,  passend onderwijs, gezondheid en schoolkeuze. 

 

logo-ggdutrecht-300px.png

 

Op deze website vindt u informatie van de GGD Regio Utrecht. 

 

logo_pcbo_png_twitter.jpg

 

Dit is de website van de stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs, waar de Zonnewijzer ook onder valt. 

 

abc_school.png

 

Dit is de website over de samenwerking tussen scholen en kinderopvang in Zielhorst. De samenwerking heeft als doel om een goed samenhangend aanbod te kunnen bieden in de wijk op het terrein van onderwijs, opvang en vrije tijd. 

 

© Zonnewijzer PCBO Amersfoort - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ