h24.jpg h22.jpg h11.jpg h21.jpg h17.jpg h13.jpg h27.jpg h27.jpg h14.jpg h18.jpg h19.jpg h25.jpg h20.jpg h12.jpg

MR

De medezeggenschapsraad (MR) geeft ouders de gelegenheid over zaken die de school aangaan, te adviseren of mee te beslissen. Hierbij gaat het o.a. over het schoolplan (het beleid in grote lijnen), benoemingsprocedures, personeelsbeleid, ARBO-beleid enz.

De directie houdt de MR op de hoogte van lopende ontwikkelingen en plannen voor nieuw beleid. Bij ingrijpende beslissingen wordt advies dan wel instemming aan de MR gevraagd. Naast dit ‘gevraagde advies’ kan de MR ook altijd ‘ongevraagd advies’ geven.

Er wordt ongeveer zes keer per schooljaar vergaderd. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, wat op school ter inzage ligt. De MR legt eenmaal per jaar met een jaarverslag verantwoording af aan ouders en personeel. De vergaderingen van de MR zijn openbaar (waarbij niet-leden geen stemrecht hebben). Het wordt om praktische redenen op prijs gesteld als u uw komst vooraf aankondigt.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de MR? U kunt hen natuurlijk altijd persoonlijk benaderen, maar de MR is ook per mail bereikbaar: mr.zonnewijzer@pcboamersfoort.nl

De MR van de Zonnewijzer bestaat uit 6 personen.

MR-Tonneke (450x600).jpg Erik.jpg MR-Janette (450x600).jpg

Tonneke van 't Riet
Notulist
Personeelsgeleding

Erik Meerbeek
Lid
Personeelsgeleding

Janette Kuijt
Lid

Personeelsgeleding

Wesley-450.jpg Ocheng-450.jpg MR-Mieke-Vreeman (398x534).jpg

Wesley Verbeek
Voorzitter
Oudergeleding

Esther Ocheng
Lid

Oudergeleding

Mieke Vreeman
Lid

Oudergeleding

 

 

 

Vergaderdata, 19.15 uur

26 september 

17 oktober

 

Jaarverslag 2016-2017

Jaarverslag 2017-2018

© Zonnewijzer PCBO Amersfoort - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ