h27.jpg h23.jpg h16.jpg h12.jpg h20.jpg h24.jpg h25.jpg h18.jpg h27.jpg h22.jpg h13.jpg h17.jpg h14.jpg h11.jpg h19.jpg h21.jpg

OR

Welkom

Hartelijk welkom op de pagina van de Ouderraad. Wij willen u op deze pagina informeren over de ouderraad en haar activiteiten op de Zonnewijzer.

Activiteiten van de ouderraad

De Zonnewijzer heeft een actieve ouderraad die het schoolteam ondersteunt bij het organiseren van de volgende activiteiten:

- Busvervoer regelen voor de schoolreisjes
- Voorbereiden van het Sinterklaasfeest
- Voorbereiden van de Kerstviering
- Voorbereiden van het Paasfeest
- Organiseren van de avondvierdaagse
- Organiseren van het eindfeest
- Catering verzorgen tijdens afscheidsavond van groep 8
- Verrichten van hand- en spandiensten bij overige activiteiten
- Andere ouders stimuleren mee te helpen/betrekken bij

Ouderbijdrage

Een aantal activiteiten wordt niet bekostigd vanuit de rijksbegroting. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen vragen we een ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig.

Aan het begin van ieder schooljaar wordt een begroting opgesteld. Deze begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de  Medezeggenschapsraad.

De ouderbijdrage voor schooljaar 2016-2017 is vastgesteld op 20 euro per kind.

De ouderbijdrage kan worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL85 ABNA 0482 8167 24 t.n.v. De Ouderraad De Zonnewijzer te Amersfoort,  o.v.v. de voornaam en familienaam van uw kind(eren).

Samenstelling van de ouderraad

De ouderraad wordt jaarlijks samengesteld uit een groep belangstellende ouders en een teamlid.

De ouderraad vergadert zes keer per jaar samen over de geplande activiteiten en de dagelijkse gang van zaken op school.

Samenstelling schooljaar 2017-2018

or.jpg

- Shkendi Abazi, voorzitter
- Fabian Wouters, penningmeester
- Janneke Franken, secretaris
- Imke Verbeek
- Helma Leeuwen
- Jacquelien Ganau
- Marjon Doornekamp namens het schoolteam

Vragen, opmerkingen of suggesties?Reacties naar aanleiding van deze aangeboden informatie stellen wij zeer op prijs. U kunt ons via het volgende e-mailadres bereiken: or.zonnewijzer@pcboamersfoort.nl 
 

© Zonnewijzer PCBO Amersfoort - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ