h5.jpg h1.jpg h9.jpg h4.jpg h7.jpg h2.jpg h3.jpg h6.jpg h8.jpg h10.jpg

ABC Zielhorst

In 1995 zijn in Nederland de eerste brede scholen gestart. In Amersfoort noemen we de brede school de Amersfoortse Brede Combinatie (ABC)-school. De ABC-school is er voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders in de wijk. Alle wijken in Amersfoort hebben een ABC-school. De Amersfoortse Brede Combinatie (ABC)-school biedt minimaal een combinatie van onderwijs, opvang en welzijn.
Hét kenmerk van de ABC-scholen is de inhoudelijke samenwerking tussen scholen en andere instellingen. Het is voor samenwerking niet noodzakelijk om in een gebouw te zitten.
Amersfoort hanteert voor haar ABC-scholen de volgende uitgangspunten:
• hoogwaardige samenwerking
• een breed aanbod voor kinderen van 0-12 jaar
• maatwerk per wijk
• waar mogelijk onder één dak
• ouders betrekken en ondersteunen
• sociale contacten in de wijk versterken.

Ambitieniveaus: In ons samenwerkingsverband binnen de wijk Zielhorst werken wij aan ambitieniveau 2:de betrokken partners stemmen de activiteiten op elkaar af. Er zijn gezamenlijke pedagogische uitgangspunten geformuleerd als leidraad voor samenwerking.
De medewerkers houden rekening met elkaars jaarplanning, maken een gezamenlijk (vakantie)aanbod en zijn op de hoogte van elkaars plannen. De samenwerking vindt zowel tijdens de schooluren als daarbuiten plaats.

© Zonnewijzer PCBO Amersfoort - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ