h27.jpg h13.jpg h27.jpg h24.jpg h12.jpg h11.jpg h19.jpg h22.jpg h14.jpg h18.jpg h21.jpg h25.jpg h20.jpg h17.jpg

Ondersteuning

Interne begeleiding

Op De Zonnewijzer  werken wij met één intern begeleider. De intern begeleider houdt zich mede op de hoogte van ontwikkelingen en vernieuwingen betreffende ondersteuning binnen het onderwijs. Zij heeft een motiverende en ondersteunende taak bij het invoeren van noodzakelijke vernieuwingen binnen de school.

Onze leerlingenondersteuning heeft als missie een dusdanig onderwijskundig klimaat te bieden dat iedere leerling het optimale uit zichzelf naar boven kan halen. De onderwijsbehoefte van de leerling staat daarbij centraal.  

 De intern begeleider kijkt met de leerkrachten mee naar de ontwikkeling van de leerlingen. Daar waar nodig biedt zij ondersteuning. We houden hierbij altijd  het totaalbeeld van de leerling voor ogen: wat heeft deze leerling met deze mogelijkheden en belemmeringen  nodig?

Soms stagneert de ontwikkeling van een leerling en is er verdiepend onderzoek nodig. De intern begeleider analyseert dan samen met de leerkracht en de ouders welk traject er gevolgd gaat worden. Uitgebreidere informatie hierover vindt u in de schoolgids. 

Plusklas voor meer- en hoogbegaafde kinderen

PCBO Amersfoort werkt samen met het Farel college aan het mogelijk maken van een plusklas voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Op de website van het Farel heeft de plusklas een eigen pagina waar meer informatie te vinden is. Klik op deze link om naar de webpagina van de plusklas te gaan: http://fareltalent.nl/plusklas-groep-78/

© Zonnewijzer PCBO Amersfoort - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ