h14.jpg h12.jpg h21.jpg h11.jpg h19.jpg h13.jpg h22.jpg h24.jpg h18.jpg h20.jpg h27.jpg h25.jpg h27.jpg h17.jpg

Onderwijskundig

Op de Zonnewijzer is ieder kind welkom.
Alle kinderen, ongeacht achtergrond, volgen het gewone onderwijsprogramma afgestemd op hun eigen mogelijkheden.
Leerlingen leren van en met elkaar als ze samen worden onderwezen in dezelfde leer- en leefgemeenschap. Zo ontwikkelen ze zich tot volwaardige burgers met een actieve deelname in de maatschappij.

Werkwijze
De school is zich aan het ontwikkelen naar een onderwijsconcept waar de uitgangspunten handen en voeten krijgen. Je zult ze dus op de één of andere manier terug zien in het werken en omgaan met de kinderen. Verder werken we vanuit de volgende principes:
Afstemming: hierbij gaat het om het afstemmen op de onderwijsbehoeften van het kind en het onderwijsaanbod van de school. Kinderen ontwikkelen zich verschillend. Hoe kun je daar als school aan tegemoet komen? We proberen dat te doen door in gesprek te gaan met het kind, te observeren, analyses te maken om er zo achter te komen wat de leer en onderwijsbehoefte is ieder het kind.
De vreedzame school: hierbij gaat het om de kinderen medeverantwoordelijk te maken voor de sfeer in de groep en voor hun eigen leerproces.

 

Uitgangspunten

Differentiatie
•Verschillen tussen leerlingen mogen bestaan.
•Differentiëren wordt toegepast, in elke groep wordt de leerstof van dat leerjaar op verschillende niveau's aangeboden.
•Leerlingen krijgen werk dat aansluit bij hun niveau.


Instructie
Leerlingen krijgen instructie op verschillende manieren en op verschillende plekken.


Samenwerken
•Leerkrachten werken met elkaar samen.
•Er wordt gebruik gemaakt van elkaars specialisaties.
•Leerlingen leren onder verschillende omstandigheden samen te werken.
•Leerlingen leren samenwerken in zgn. coöperatieve werkvormen, dit zijn vaste structuren die regelmatig gebruikt worden.

Zelfstandigheid
•Leerlingen hebben een grote mate van zelfstandigheid.
•Kinderen worden uitgedaagd om zelf oplossingen te bedenken.

Actieve inbreng
•Leerlingen krijgen een actieve inbreng hoe hun leerprogramma eruit ziet.
•Er wordt aandacht besteed aan wat leerlingen meebrengen van buiten: hun ervaringen, hun belevingswereld.

 

© Zonnewijzer PCBO Amersfoort - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ