h20.jpg h27.jpg h13.jpg h22.jpg h19.jpg h24.jpg h25.jpg h14.jpg h18.jpg h11.jpg h27.jpg h17.jpg h21.jpg h12.jpg

Wie zijn wij?

Identiteit

Waar geloven wij in:

Wij geloven dat elk kind een schat aan mogelijkheden heeft.
Wij geloven dat als we de kinderen de ruimte en kansen geven deze schat in elk van hen aan het licht komt.
Op school werken wij vanuit onze christelijke geloofsrichting. Wij bidden met de kinderen, vertellen over God en de Bijbel en vieren het kerstfeest en paasfeest.
We staan open voor kinderen en ouders met verschillende culturele en religieuze achtergronden zonder onze eigen identiteit te verliezen. 

Godsdienstmethode Trefwoord

Als methode voor het vakgebied ‘godsdienst/levensbeschouwing’ maken we gebruik van ‘Trefwoord’.
De methode geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of Bijbeltekst als dagopening. Gedurende enkele weken vormen al die onderwerpen samen één thema. In de handleiding vindt de leerkracht aanwijzingen om verder met de kinderen door te gaan op het onderwerp van de dag-opening. Deze uitwerking is verschillend voor de onder-, midden- en bovenbouw. In een doorgaande lijn behandelen we op die manier ieder schooljaar ongeveer zestien thema’s. Deze thema’s sluiten aan bij de belevings- en ervaringswereld van de kinderen en bij actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving. De thema's worden in samenhang met bijbelverhalen aangeboden.

© Zonnewijzer PCBO Amersfoort - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ