h1.jpg h5.jpg h3.jpg h8.jpg h6.jpg h10.jpg h2.jpg h9.jpg h4.jpg h7.jpg

Wie zijn wij?

Identiteit

Waar geloven wij in:

Wij geloven dat elk kind een schat aan mogelijkheden heeft.
Wij geloven dat als we de kinderen de ruimte en kansen geven deze schat in elk van hen aan het licht komt.
Op school werken wij vanuit onze christelijke geloofsrichting. Wij bidden met de kinderen, vertellen over God en de Bijbel en vieren het kerstfeest en paasfeest.
We staan open voor kinderen en ouders met verschillende culturele en religieuze achtergronden zonder onze eigen identiteit te verliezen. 

Godsdienstmethode Trefwoord

Als methode voor het vakgebied ‘godsdienst/levensbeschouwing’ maken we gebruik van ‘Trefwoord’. U kunt dat zien in de klas, want ‘Trefwoord‘ werkt op basis van een kalender, die in alle groepen een vast plekje heeft. 
De methode geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of Bijbeltekst als dagopening. Gedurende enkele weken vormen al die onderwerpen samen één thema, dat uitgebeeld is op de kleurenposters bij de kalender. In de handleiding vindt de leerkracht aanwijzingen om verder met de kinderen door te gaan op het onderwerp van de dag-opening. Deze uitwerking is verschillend voor de onder-, midden- en bovenbouw. In een doorgaande lijn komen op die manier ieder schooljaar ongeveer zestien thema’s aan bod. Deze thema’s sluiten aan bij de belevings- en ervaringswereld van de kinderen (bijvoorbeeld ‘Wie ben ik?’), bij actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving (bijvoorbeeld ‘Geweld’). Het thema wordt in samenhang met Bijbelverhalen aangeboden (bijvoorbeeld: Abraham, Mozes, Jezus).

 

 

© Zonnewijzer PCBO Amersfoort - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ